Tadayoshi First 5_preview.jpeg

Nihonto Gallery

Enjoy bigger images by clicking!
Tadayoshi First 5_preview.jpeg

Hizen Tadayoshi the First 

Higo Akamatsu Taro Kanehiro 

Bizen OsafuneYokoyama Sukekane

Mino Kanenori 

20170619_120300.jpg

Takada

Rai kunisue